Przyłącze do sieci wodociągowej

Kupując działkę pod budowę domu należy przygotować się na poniesienie wielu dodatkowych kosztów związanych z budową domu. Jednym z koniecznych działań jakie należy przeprowadzić jest podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Koszty przyłącza wod-kan

Wszystkie koszty związane z przyłączeniem do sieci wodnej lub kanalizacyjnej pokrywa właściciel działki. Dodatkowo jest zobowiązany zapewnić realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej.

Wszystkie wyżej wymienione działania zobowiązują do pokrycia następujących kosztów:

 • otrzymanie warunków przyłączenia,
 • wykonanie projektów przyłączenia,
 • realizację przyłączy,
 • odbiory,
 • usługi geodezyjne,
 • dodatkowe koszty związane z projektem.

Wniosek

Prace polegające na przyłączeniu do sieci wodno-kanalizacyjnej należy poprzedzić złożeniem wniosku w najbliższym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym. Wniosek powinien odnosić się do określenia warunków technicznych, więc należy uwzględnić w nim szacowane zużycie wody oraz przypuszczalną ilość ścieków. Aby dokument był kompletny dodaje się do niego dwa załączniki:

 • mapę zasadniczą w skali 1:500,
 • tytuł prawny informujący o prawie korzystania z gruntu lub nieruchomości.

Projekt

Gdy uzyska się wymaganą dokumentację, można zwrócić się do konkretnego projektanta, który zajmie się wykonaniem projektu przyłącza. Ukończony projekt może być przekazany do firmy, która będzie odpowiedzialna za jego realizacją.

Wykonanie

Firma zajmująca się przyłączeniem wodno-kanalizacyjnym powinna sprawdzić projekt pod względem technicznym, a następnie przejść do rozplanowania prac budowlanych. Następnym etapem jest zgłoszenie podejmowanych prac w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym i podanie dokładnych terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania. Po ukończeniu wszystkich prac, na miejsce przybywa pracownik zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego i potwierdza poprawność instalacji. Jeśli wyda akceptację na wszystkich etapach budowy, można zasypać przyłącza i oficjalnie zakończyć prace nad projektami.

Jakie wymagania powinna spełniać sieć wodociągowa:

Cały system powinien doprowadzać wodę do wszystkich domostw, dlatego określono niżej wymienione parametry:

 • ujęcie lub źródło wody zdatniej do picia,
 • zapewnienie oczyszczenia doprowadzanej wody,
 • dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem,
 • nieustanny dostęp do czystej wody,
 • wieczność działania wodociągów,
 • poprawne wymiary rur wodociągowych,
 • zastosowanie pomp wspomagających transport wody,
 • niskie koszty eksploatacji wody,
 • dobrze dobrane rury oraz ich uzbrojenie.

Jak dobrze wybrać firmę wykonująca przyłącze do sieci wod-kan

Przede wszystkim nie należy wybierać przedsiębiorstwa, którego historia działania jest wątpliwa. Korzystanie z usług sprawdzonych firm daje gwarancję satysfakcji i zadowolenia.

Treści są własnością Content is King 2018
Motyw Tech Nerd zaprojektowany przez FixedWidget