Spawanie orbitalne

spawanie orbitalne

Przez spawanie orbitalne należy rozumieć proces, w którym łuk przemieszcza się bez przerwy wokół przedmiotu zazwyczaj o kąt co najmniej 360 stopni.

Proces ten opiera się na spawaniu łukowym elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG). Łuk elektryczny zostaje wytworzony pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Procedura spawania jest całkowicie automatyczna i nie wymaga żadnych obróbek. Głównymi obszarami, w których wykorzystuje się spawanie orbitalne są połączenia: rura – rura, rura – formy (kolano, kołnierz itp.), rura – dno sitowe.
Omawiany proces ma niezmiernie wiele zalet, wśród których wymienić można między innymi: gładkość spoiny, powtarzalność spawania rurociągów, możliwość wydruku parametrów spawania, zautomatyzowane tworzenie programów, chroniona spoina ze wszystkich stron przez gaz osłonowy Argon, eliminacja czynnika ludzkiego oraz minimalna ilość niezgodności spawalniczych, krótki czas produkcji, mała ilość tworzenia się tlenków. Spawanie orbitalne wykorzystywane jest w takich gałęziach przemysłu jak farmaceutyczny, chemiczny, biotechnologiczny, lotniczy i kosmiczny, energetyczny, wysokociśnieniowe systemy wodne itp. Ponadto spawanie orbitalne ma szerokie zastosowanie podczas wykonywania instalacji za stali szlachetnych (kwasoodpornych) dla przemysłu: spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, biotechnologicznego, lotniczego, energetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Treści są własnością Content is King 2018
Motyw Tech Nerd zaprojektowany przez FixedWidget